ADAY HAKEM KURSU - ADIYAMAN, BALIKESİR, İZMİR

ADAY HAKEM KURSU - ADIYAMAN, BALIKESİR, İZMİR

 

HAKEM KURSU - BALIKESİR

Federasyonumuzun 2017 faaliyet programında yer alan Muaythai Aday Hakem Kursu 11 –12 Şubat 2017 Tarihlerinde Balıkesir ilinde açılacaktır.

 

"Amatör Muaythai Hakem Talimatının" Ek’te belirtilen Madde 24 ile Federasyon Yönetim Kurulunun 24.12.2011 ve 21.12.2013 tarihinde aldığı kararlar çerçevesinde hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabilecektir.

 

Kurs Yeri: Balıkesir Belediyesi Gençlik Hizmetleri İl MüdürlüğüSpor Salonu

Kurs için İrtibat: Gürcan DEMİRSIKAN (Muaythai Balıkesir İl Temsilcisi) –0535 426 36 05

Kurs Eğitimenleri ve Görevlisi: 1- Şakir BAYRAMOĞLU - Uluslararası Hakem

2-Yılmaz UYANIK –Uluslararası Hakem 3- Abdullah KANDEMİR (Kurs Yöneticisi)

 

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER 1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr indirilebilir). 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi 3. Sabıka kaydı (Savcılıktan) 4. En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli) 5. Sağlık raporu, 6. 4 adet vesikalık fotoğraf 7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge, 8. Kursa katılım ücreti, Kimlik ücreti ve Diploma ücreti toplam 200 TL Banka Dekontu Üniversite öğrencilerine 100 TL olup,Bedensel Engellilere Ücretsizdir.Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmayacaktır.

 

Türkiye Muaythai Federasyonu Banka Hesap Bilgileri: Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

 

Eki: Hakem Olabilme Şartları ektedir.

11-12 ŞUBAT 2017 TARİHLERİNDE BALIKESİR İLİNDE YAPILACAK OLAN MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILCAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR,Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:Madde 24 —Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )

d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlükişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),

e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

f) Taksirli suçlar hariçolmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üçyıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar. 


 

HAKEM KURSU - ADIYAMAN

 

Federasyonumuzun 2017 faaliyet programında yer alan MuayThai Aday Hakem Kursu 11 –12 Şubat 2017 Tarihlerinde Adıyaman ilinde açılacaktır.

"Amatör Muaythai Hakem Talimatının" Ek’te belirtilen Madde 24 ile Federasyon Yönetim Kurulunun 24.12.2011 ve 21.12.2013 tarihinde aldığı kararlar çerçevesinde hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabilecektir.

Kurs Yeri: Gölbaşı Belediyesi Kongre Salonu

Kurs için İrtibat: Mehmet Gürcan DEMİREL (Muaythai Adıyaman İl Temsilcisi) –0506 717 10 39

Kurs Eğitimenleri ve Görevlisi: 1- Recep YURTSEVER - Uluslararası Hakem      

2- Bilal TAŞDURMAZLI –Uluslararası Hakem 3- Oğuzhan YILDIRIM (Kurs Yöneticisi)

 

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER 1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr indirilebilir). 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi 3. Sabıka kaydı (Savcılıktan) 4. En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli) 5. Sağlık raporu, 6. 4 adet vesikalık fotoğraf 7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge, 8. Kursa katılım ücreti, Kimlik ücreti ve Diploma ücreti toplam 200 TL Banka Dekontu Üniversite öğrencilerine 100 TL olup,Bedensel Engellilere Ücretsizdir.Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmayacaktır.

 

Türkiye Muaythai Federasyonu Banka Hesap Bilgileri: Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

 

Eki: Hakem Olabilme Şartları ektedir.

11-12 Şubat 2017 TARİHLERİNDE ADIYAMAN İLİNDE YAPILACAK OLAN MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILCAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR,Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:Madde 24 —Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )

d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlükişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),

e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

f) Taksirli suçlar hariçolmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üçyıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.


 

 

HAKEM KURSU - İZMİR

Federasyonumuzun 2017 faaliyet programında yer alan MuayThai Aday Hakem Kursu 25 –26 Şubat 2017 Tarihlerinde İzmir ilinde açılacaktır.

 

"Amatör Muaythai Hakem Talimatının" Ek’te belirtilen Madde 24 ile Federasyon Yönetim Kurulunun 24.12.2011 ve 21.12.2013 tarihinde aldığı kararlar çerçevesinde hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabilecektir.

 

Kurs Yeri: İzmir Belediyesi Gençlik Hizmetleri İl MüdürlüğüSpor Salonu

Kurs için İrtibat: Murat YILDIZ (Muaythai İzmir İl Temsilcisi) –0505 733 36 00

Kurs Eğitimenleri ve Görevlisi: 1 - Şakir BAYRAMOĞLU - Uluslararası Hakem

2 - Ramazan GÖKOĞLAN –Uluslararası Hakem 3 - Ömer IŞIK (Kurs Yöneticisi)

 

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER 1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr indirilebilir). 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi 3. Sabıka kaydı (Savcılıktan) 4. En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli) 5. Sağlık raporu, 6. 4 adet vesikalık fotoğraf 7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge, 8. Kursa katılım ücreti, Kimlik ücreti ve Diploma ücreti toplam 200 TL Banka Dekontu Üniversite öğrencilerine 100 TL olup,Bedensel Engellilere Ücretsizdir.Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmayacaktır.

 

Türkiye Muaythai Federasyonu Banka Hesap Bilgileri: Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

 

Eki: Hakem Olabilme Şartları ektedir.

25-26 ŞUBAT 2017 TARİHLERİNDE İZMİR İLİNDE YAPILACAK OLAN MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILCAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR,Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:Madde 24 —Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )

d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlükişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),

e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

f) Taksirli suçlar hariçolmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

g) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üçyıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.
 

 

 

+1
0
Paylaş
Cannot get LinkedIn share count for the requested URL